Svängdörr

Svängdörr

BB

Hur känns det?

Arbetet och arbetslivet är i ständig förändring. Deltid, visstid, egenföretagare, provision, kallas på jobb vid behov... Det kommer nyheter och sker förändringar och så ska det vara. Arbetslivet behöver förbättras – inte för arbetets skull, utan för livets. Om nyheterna fungerar beror på om de berörda parterna har hörts innan man inför dem.

Hur känns det på jobbet för dig? Har du tillräckligt med jobb eller för mycket? Varför är arbetsdagen så lång som den är? Vad bygger rätten till semester på? Kan en förälder stanna hemma och ta hand om sitt barn? Hur fungerar det med uppsägning?

Du kan vara med och påverka framtidens arbetsliv. Svaret på ovanstående och fler frågor får du av ditt fackförbund.

Fackförbunden. Vad då?

När man gör förändringar i sådant som rör arbetslivet förhandlar regeringen, arbetsgivarna och arbetstagarna med varandra. Om man fattade beslut i arbetsmarknadsfrågor utan att höra arbetstagarna skulle det kunna bli allt större snålblåst i arbetslivet. Det är fackförbunden som står på arbetstagarens sida i dessa stora förhandlingar.

Ensam är det svårt att göra sin röst hörd. Fackförbunden försvarar arbetstagarnas rättigheter – även dina. Ju fler som är med desto större kraft har fackförbunden att förändra. Det är dags att gå med i facket! Du vet väl att du rätt att göra det?

Vilket fackförbund som passar just dig beror på din utbildning, ditt yrke, din ställning, dina arbetsuppgifter och/eller din arbetsgivare.

Kolla hur fackförbundena påverkar och hitta ditt eget fack på löntagarorganisationernas webbsidor:

Om du har frågor angående medlemskap i facket eller verksamhet i fackförbundena, kan du också skicka e-post:

Posters med känsla på arbetsplatsen, varsågod!